italianoenglishfrançaisdeutschespańolportuguęs
Language
  • » Flavescence dorée
  • » Fauna cvrčaka kao vektori fitoplazme vinove loze na području Istre

Fauna cvrčaka kao vektori fitoplazme vinove loze na području Istre

Đ. Pribetić - Poljoprivreda (2009), 15-2

U uzgoju vinove loze fauna cvrcaka predstavlja znacajnu skupinu kukaca. Od vektora fitoplazmi vinove loze znacajni su kukci koji se hrane iz floemskog tkiva biljaka kao što su cvrcci iz porodica: Cicadelidae, Coccidae, Fulgoridae i Psyilloidaea, a fitoplazme prenose na perzistentan nacin. Tijekom 2005. i 2006. godine u vinogradima Istre obavljena su istraživanja faune cvrcaka, floristickog sastava korova i biljaka domacina fitoplazmi vinovoe loze. Istraživanja su provedena na 11 lokacija u 10 vinograda. Sakupljanje cvrcaka provedeno je entomološkom mrežom, postavljanjem žutih ljepljivih ploca, metodom udaraca i ekshaustorom.

Sakupljeni cvrcci determinirani su pomocu binokulara i kljuceva za determinaciju vrsta, dok je zastupljenost fitoplazmi crno drvo (franc. Bois noir, kratica: BN) i zlatna žutica (franc. Flavescence dorée, kratica: FD) vinove loze utvrdivana pomocu molekularnih analiza (PCR, RFLP). Popis i determinacija floristickog sastav korova obavljao se neposredno u istraživanim vinogradima pomocu kljuceva za determinaciju vrsta. Uzorci biljnog materijala za analizu PCR metodom uzimani su na temelju vizualnog pregleda i tipicnih simptoma koje uzrokuju fitoplazme.

Determinacija cvrcaka i molekularne analize provedene su u Italiji u Istituto Sperimentale per la Viticultura – Conegliano. Tijekom istraživanja sakupljena su 243 uzorka kukaca. Od navedenog broja u 207 uzoraka utvrdene su cikade iz 40 rodova. Popisom floristickog sastava korova utvrdeno je 105 vrsta iz 36 porodica. U navedeni popis uvrštene su lijeska (Corylus avellana L.) i klematis (Clematis vitalba L.), vrste koje su pokazivale znakove oboljenja fitoplazmi i nalazile su se neposredno uz istraživane vinograde. Nad istima je obavljena analiza na prisutnost fitoplazmi FD i BN. Molekularna istraživanja PCR metodom na prisustvo fitoplazmi FD i BN obavljena su nad 34 uzorka kukaca i 22 biljna uzorka. Od navedenih uzoraka niti jedan uzorak kukaca nije bio pozitivan na fitoplazme. U lišcu vinove loze sorte Malvazija istarska iz vinograda u Novigradu i Staricima utvrdena je fitoplazma BN. U uzorku lišca klematisa na lokaciji Barat utvrdena je fitoplazma FD – tip C.

Rezultati provedenih istraživanja ukazuju da su u vinogradima Istre prisutne vrste cvrcaka koje su poznati vektori fitoplazmi vinove loze. Njihova zastupljenost u vinogradima Istre predstavljaju potencijalnu opasnost u širenju fitoplazmi s obzirom da je BN determiniran na vinovoj lozi, a FD na korovskoj vrsti klematis.

Pictures
(Kristina Grozić)
Published on: 03/30/2016
European logoThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°652601
copyrights Winetwork @2015
powered by Infonet Srl Piacenza
Privacy Policy
This website and its related third-party services make use of cookies necessary for the purposes described in the cookie policy. If you want to learn more about cookies or how to disable them (either totally or partially), please see the cookie policy. By closing this banner, scrolling through this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.
More informationOK
- A +