italianoenglishfrançaisdeutschespańolportuguęs
Language

Pregled simptoma, epidemiologije i mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze u nezaražena područja

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.41 No.3 Lipanj 2018.

Sažetak
Zbog potencijalno visokih šteta koje može uzrokovati, zlatna žutica se smatra jednom od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, gdje je indeksirana na A2 EPPO listi karantenskih organizama (Direktiva 2000/29/EC). Vektor koji epidemijski prenosi zlatnu žuticu s trsa na trs je americki cvrcak. Primarne štete uzrokovane zlatnom žuticom su znatno smanjenje prinosa i propadanje zaraženih trsova, a ukoliko se ne provode potrebne mjere suzbijanja, bolest se može epidemijski širiti te u roku od svega nekoliko godina vinograd može postati u potpunosti zaražen i neproduktivan. U slucaju sumnje na zarazu, potrebno je provjeriti javljaju li se na trsu najmanje tri razlicita simptoma koja su tipicna za zlatnu žuticu, a to su promjena boje lista, izostanak odrvenjavanja mladica i sušenje bobica ili nekroza grozdova. Navedeni simptomi medutim nisu pouzdani pokazatelji zaraze zlatnom žuticom te se sa sigurnošcu ova bolest može potvrditi jedino laboratorijskom analizom. U regijama u kojima zlatna žutica još nije utvrdena, iznimno je važno provoditi temeljito pracenje vinogradarskog podrucja kako bi se sprijecio unos i eventualna pojava epidemijskog širenja zlatne žutice. Neke od kljucnih mjera koje treba primijeniti u vinogradarskim regijama prije unosa zlatne žutice ukljucuju pracenje distribucije i visine populacije americkog cvrcka, uz izostanak primjene mjera suzbijanja vektora ukoliko je njegova populacija niska ili nepoznata. U podrucjima gdje je vektor zastupljen u visokim populacijama preporuca se primijeniti mjere njegova suzbijanja uz temeljito pracenje svih vinograda (proizvodnih i zapuštenih) kako bi se pravovremeno utvrdila eventualna pojava simptoma zlatne žutice vinove loze. U ovom je radu dan pregled simptoma zlatne žutice, primarnog vektora americkog cvrcka, biljaka domacina te njihovog medusobnog odnosa, kao i pregled mjera za prevenciju širenja zlatne žutice u nova nezaražena podrucja.

Izvor: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=296168

 

Pictures
(Kristina Grozić)
Published on: 07/18/2018
European logoThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°652601
copyrights Winetwork @2015
powered by Infonet Srl Piacenza
Privacy Policy
This website and its related third-party services make use of cookies necessary for the purposes described in the cookie policy. If you want to learn more about cookies or how to disable them (either totally or partially), please see the cookie policy. By closing this banner, scrolling through this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.
More informationOK
- A +