italianoenglishfrançaisdeutschespańolportuguęs
Language

Ucestalost eske u nasadu vinove loze podignutom na vlastitom korijenu

N. Latinovic - X. Savjetovanje o zastiti bilja (2010), Zlatibor, Srbija

Eska predstavlja sve cesci problem u uzgoju vinove loze u Crnoj Gori gdje je zastupljena gotovo u svim vinogradima. Uzrocnici eske su brojne patogene gljive od kojih su najznacajnije Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum i Fomitiporia mediterranea.

Eska moze utjecati na kvalitetu i prinos grozda te djelomicno ili potpuno susenje trsa. U vinogradima gdje je zabilježena eska uoceno je smanjenje prinosa, na što ukazuju rezultati s podrucja Crne Gore gdje je 2007. godine u vinogradu zarazenim eskom zabilježen 4.3% manji prinos, da bi u 2009. godine u istom vinogradu prinos bio 17% manji.

Proteklih godina pracenjem razvoja eske utvrdeno je da se javlja u vinogradima starijim od pet godina a povecanjem starosti vinove loze povecava se i broj simptomaticnih trsova. U pojedinim vinogradima eska je zabilježena i na 40% trsova.

Na lokaciji Seoca – Crmnica (Crna Gora), u dva vinograda sa sortom Vranac, provedeno je pracenje ucestalosti eske tijekom tri godine. Starost vinograda je za jedan nasad iznosila 110 godina, u navedenom su vinogradu trsovi uzgojeni na vlastitom korijenu, dok je za drugi vinograd iznosila 40 godina, u navedenom vinogradu trsovi su cijepljeni na podlogu. U nasadu starosti 110 godina zabiljezena je manja ucestalost eske u odnosu na vinograd starosti 40 godina.

Tijekom 2008. godine utvrdeno je da je od ukupno 2000 trsova starih oko 110 godina bio simptomatican samo jedan trs, dok je u vinogradu starosti 40 godina bilo sedam simptomaticnih od ukupno 1000 trsova. Tijekom 2009. godine u nasadu starosti 110 godina nije bilo simptomaticnih trsova, dok ih je u nasadu starosti 40 godina bilo 10. Tijekom 2010. godine u nasadu starosti 110 godina zabilježen je jedan simptomatican trs dok je u vinogradu starosti 40 godina broj simptomaticnih trsova iznosio 15.

Razlozi manje ucestalosti simptomaticnih trsova u vinogradu vece starosti može biti povezan s cinjenicom da je u nasadu starosti 110 godina vinova loza uzgojena na vlastitom korijenu a u drugom je cijepljena na podlogu. Pretpostavka je da se cijepljenjem vinove loze utjece na smanjenje podudarnosti provodnih snopova na spojnom mjestu izmedu podloge i plemke, te se samim time indirektno doprinosi povecanoj ucestalosti uzrocnika eske u provodnim snopovima drveta vinove loze.

Pictures
(Kristina Grozić)
Published on: 30/04/2016
European logoThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°652601
copyrights Winetwork @2015
powered by Infonet Srl Piacenza
Privacy Policy
This website and its related third-party services make use of cookies necessary for the purposes described in the cookie policy. If you want to learn more about cookies or how to disable them (either totally or partially), please see the cookie policy. By closing this banner, scrolling through this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.
More informationOK
- A +