italianoenglishfrançaisdeutschespańolportuguęs
Language

Zlatna žutica vinove loze - Flavescence dorée

Poljoprivredna savjetodavna služba - A. Radić

Zlatna žutica vinove loze - Flavescence dorée

Zlatna žutica vinove loze (Flavescence doree) je karantenska bolest koju uzrokuje fitoplazma Candidatus Phytoplasma vitis i smatra se jednom od najopasnijih bolesti vinove loze u Europi.

U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi vektorom, americkim cvrckom (Scaphoideus titanus Ball) te ukoliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuce mjere, ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujuci velike gospodarske štete koje se ocituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.

Link: Letak Zlatna žutica vinove loze

Prvi nalaz zlatne žutice vinove loze u Republici Hrvatskoj potvrden je na glavnom domacinu (vinova loza) 2009. godine u Vivodini, Karlovacka županija. Do kraja 2016. zlatna žutica je nadena u vinogradima u Istarskoj, Karlovackoj, Zagrebackoj, Koprivnicko-križevackoj, Sisacko-moslavackoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Medimurskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zbog intenzivnog širenja zlatne žutice i trajnih gubitaka svakog zaraženog trsa Ministarstvo poljoprivrede propisalo je Naredbu o poduzimanju mjera za sprecavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017).
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_46_1086.html

Kad se laboratorijskom analizom potvrdi zaraza uzrocnikom zlatne žutice vinove loze ministar poljoprivrede odreduje demarkirano podrucje Odlukom o odredivanju demarkiranih podrucja u kojima se provode mjere sprecavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO (NN 51/2017).
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_51_1166.html

Karte demarkiranih podrucja

Demarkirano podrucje ukljucuje jedno ili više zaraženih podrucja i sigurnosno podrucje koje ih okružuje.

Zaraženo podrucje je širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrdena prisutnost štetnog organizma.

Sigurnosno podrucje je širine najmanje 5 km od granice zaraženog podrucja.

Popis katastarskih cestica u demarkiranim podrucjima, objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ pod linkom Zakonska regulativa → Biljno zdravstvo → Popis katastarskih cestica u demarkiranim podrucjima za štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO.

U zaraženom podrucju u skladu s Naredbom potrebno je provoditi odgovarajuce fitosanitarne mjere koje imaju za cilj iskorjenjivanje (eradikaciju) bolesti, tj. sprjecavanje širenja.

Kako bi se to postiglo, nužno je pravodobno otkriti nova zaražena podrucja ove bolesti.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je i Akcijski plan za suzbijanje i sprecavanje širenja zlatne žutice vinove loze – Flavescense dorée za 2017. godinu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva.

Simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi od kraja lipnja i uocavaju se do kraja vegetacije. Kod bijelih sorti grožda rubovi lišca uvijaju se prema nalicju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krt je pa se kod stiskanja rukom drobi (slika1.). Kod crvenih sorti grožda lišce crveni, ostali simptomi su jednaki kao kod bijelih sorti (sl

(Kristina Grozić)
Published on: 06/10/2016
European logoThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°652601
copyrights Winetwork @2015
powered by Infonet Srl Piacenza
Privacy Policy
This website and its related third-party services make use of cookies necessary for the purposes described in the cookie policy. If you want to learn more about cookies or how to disable them (either totally or partially), please see the cookie policy. By closing this banner, scrolling through this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.
More informationOK
- A +